Pro Työlupajärjestelmä

Pro Työlupajärjestelmä on pk-yritysten työlupien, turvallisuussuunnitelmien ja riskien arviointien luontiin ja hallinnointiin kehitetty pilvipalvelu. Voitte tehdä vuosimaksulla rajattoman määrän sähköisiä dokumentteja ja arkistoida ne turvallisesti kotimaiselle palvelimelle.

Palvelu ja sen työkalut soveltuvat vaativamman rakentamisen ja teollisuuden kunnossapitotöiden lisäksi yhtä hyvin esimerkiksi maatiloille tai pientalo- ja korjausrakentamiseen.

Palvelussa on valmiina käyttäjätunnusten ja -oikeuksien sekä yksiköiden hakemistopuurakenteen hallintatyökalut ja kaikille Pro-palveluille yhteinen koulutusrekisteri. Kaikki palvelumme ovat EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR) kanssa yhteensopivia.

Tällä hetkellä palvelussa olevat valmiit lomakepohjat:

Yleistä

 • ABC - Työlupakäytäntö 
 • Työmaan aloittaminen 
 • Työmaan viikottainen kunnossapitotarkastus 
 • Työn / työkohteen riskien arviointi
 • Työmaahan perehdyttäminen
 • Työmaapäiväkirja (lyhyt / mobiili)
 • Työmaapäiväkirja (pitkä)
 • Työmaa - Laaturaportti
 • Betonipumppuauton pystytyspöytäkirja
 • Julkisivusaneerauksen laatusuunnitelma

Työluvat

 • Yleinen työlupa
 • Tulityölupa 
 • Nostotyölupa 
 • Säiliötyölupa 
 • Trukkilupa 
 • Sähkötyölupa 
 • Räjähdysvaarallisten tilojen työlupa 
 • Alamiehen / taakan kiinnittäjän lupa
 • Torninosturin kuljettajan lupa

Turvallisuussuunnitelmat

 • Työmaan turvallisuussuunnitelma
 • Työn turvallisuussuunnitelma (TTS)
 • Urakoitsijan turvallisuussuunnitelma 
 • Tulityösuunnitelma 
 • Nostotyösuunnitelma 
 • Kaivantotyösuunnitelma 
 • Putoamissuojaussuunnitelma 
 • Purkutyösuunnitelma 
 • Asbestipurkutyön turvallisuussuunnitelma 
 • Elementtien asennussuunnitelma (parempi pohja puuttuu) 
 • Räjähdys- ja louhintatöiden turvallisuussuunnitelma 
 • Pölyntorjuntasuunnitelma
 • Pölyntorjuntasuunnitelma - Työlajikohtainen
 • Pölyntorjuntasuunnitelma – Tehtäväkohtainen
 • Työmaan kosteudenhallintasuunnitelma
 • Työmaan ympäristösuunnitelma

Tarkistuslistat (soveltuvat riskien arviointiin)

 • Nostotöiden suunnittelu ja huomioitavat turvallisuusasiat 
 • Kaivutöiden suunnittelu ja huomioitavat turvallisuusasiat 
 • Telinetöiden suunnittelu ja huomioitavat turvallisuusasiat 
 • Purkutöiden suunnittelu ja huomioitavat turvallisuusasiat 
 • Henkilönoston suunnittelu ja huomioitavat turvallisuusasiat 
 • Sähkötapaturmavaarallisten töiden suunnittelu ja huomioitavat turvallisuusasiat päätoteuttajan kannalta
 • Putoamisvaarallisten töiden suunnittelu ja huomioitavat turvallisuusasiat
 • Työmaan liikennejärjestelyjen suunnittelu ja huomioitavat turvallisuusasiat
 • Räjäytystöiden suunnittelu ja huomioitavat turvallisuusasiat
 • Asbestipurkutöiden suunnittelu ja huomioitavat turvallisuusasiat
 • Elementtirakentamisen suunnittelu ja huomioitavat turvallisuusasiat
 • Hukkumisvaarallisten töiden suunnittelu ja huomioitavat turvallisuusasiat
 • Nosturin käyttöönottotarkastus 
 • Työvälineen vastaanottotarkastus 
 • Työkoneen vastaanottotarkastus 
 • Nostoapuvälineen käyttöönottotarkastus 
 • Henkilönostimen käyttöönottotarkastus 
 • Henkilönostimen tarkastus 
 • Työtelineen käyttöönotto- ja kunnossapitotarkastus 
 • Betonipumppuauton käyttöönottotarkastus

Palvelua toteuttamassa